Actas Asambleas y Estatutos


Actas

Asamblea Xeral 2019
Asamblea Xeral 2023        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No seguinte enlace pódense ver os novos estatutos da asociación.

En el siguiente enlace se pueden ver los estatutos de la asociación.


Ningún comentario:

Publicar un comentario